Sterk staan
voor, tijdens en na jouw zwangerschap

Werkwijze

De coaching kun je zowel online, op de praktijk als gecombineerd afnemen. Scrol verder voor meer informatie over de verschillende soorten hulpverlening.

E-coaching

E-coaching is online hulpverlening. Dit kan zijn via skype of chat, maar ook via de email of een digitaal platform.

Coach Your Mind biedt coaching aan via het digitale platform PLUFORM. Door het coachingstraject via dit programma aan te bieden is jouw veiligheid gedekt.

E-coaching heeft een  aantal voordelen ten opzichte van face-to-face coaching. Hieronder worden er een aantal benoemd.

 • E-coaching is laagdrempelig. Je hoeft geen reistijd te investeren en je kunt op jouw eigen moment aan de slag met het coachingstraject. Doordat het contact op elk moment plaats kan vinden, is er maximale flexibiliteit binnen het coachingstraject. Hierdoor kan er sneller gewerkt worden wat het succes van het coachingstraject ten goede komt. Dit omdat de intensiteit en mate van betrokkenheid hoger wordt.
 • Jij en ik blijven binnen het online traject veel beter bij de les, achter de computer is er minder afleiding. 
 • De ruimte voor reflectie is veel groter. We kunnen beide langer nadenken, beter gedachten formuleren en opschrijven, dit herlezen en zo nodig wijzigen of aanvullen. Hierdoor is er een intensiever cognitief proces. Er is ruimte voor leren, bezinnen en bewustwording.
 • Schrijven leidt tot structureren en motiveren.
  Er is sprake van directe reflectie op het moment dat we teruglezen wat we schrijven. De situatie wordt al schrijvend geordend, net als de daarbij horende gedachten en gevoelens. Hierdoor vindt er bewustwording en leren plaats. Dit werkt stimulerend en motiverend.
 • Schrijven werkt spiegelend.
  Doordat je gedachten op het scherm verschijnen krijgt je direct de presentatie van je belevingswereld voor ogen. Dit bevordert verandering.
 • Door schrijven krijg je sneller toegang tot je emoties, hierdoor kun je ook op je emoties reflecteren.
  Dit gebeurt met name als je in de tegenwoordige tijd en vanuit de eerste persoonsvorm schrijft.
 • Door het nalezen van jouw eigen succesverhaal kan terugval voorkomen worden.

(Naar: Ribbers, A. Waringa, A. (2014) E-coaching. Amsterdam: Boom/Nelissen) 

Heb je nog meer vragen over het doorlopen van een e-coachingstraject? Neem contact op via het contactformulier of via info@coachyourmind.nl.Face-to-face coaching

Face-to-face coaching is, zoals het woord het al zegt, coaching waarbij je elkaar ziet. Je zit bij elkaar in eenzelfde ruimte en je kunt elkaar goed aankijken.

Coach Your Mind biedt face-to-face coaching aan in Bruchterveld. Op afspraak kunnen we dan gericht werken aan jouw hulpvraag.

Voordelen face-to-face coaching

Face-to-face coaching heeft een aantal voordelen ten opzichte van e-coaching. Hieronder worden er een aantal benoemd.

 •  Non-verbale communicatie
  Bij face-to-face coaching is er meer sprake van non-verbale communicatie. Je kunt elkaar zien. Dit maakt dat je elkaars gedrag beter kunt interpreteren en in de context van emotie kunt plaatsen.
 • Er is sprake van 'gelijktijdige' communicatie
  Je spreekt tegelijkertijd met elkaar. Het voordeel hiervan is dat er direct doorgevraagd kan worden wat je bedoeld. Het nadeel hiervan is dat je soms te snel dingen zegt die je misschien niet zo bedoeld.
 • Persoonlijker
  Zoals eerder genoemd, zie je elkaar. Dat maakt de coaching persoonlijker. Emoties zijn makkelijker op een ander over te brengen en je kunt op elkaar anticiperen.
 • Je hoeft geen goede schrijf en computervaardigheden te hebben.
  Niet iedereen is een ster in schrijven of in het omgaan met de computer. Bij een face-to-face afspraak is dit allemaal niet nodig.


Blended coaching

Blended coaching is een hippe naam voor een combinatie van e-coaching en face-to-face coaching. Er worden verschillende manieren ingezet om de coaching vorm te geven.

Je kunt denken aan een combinatie van twee of meerdere van de onderstaande manieren:

 • Face-to-face coaching
 • Telefonisch consult
 • Videogesprek
 • Geschreven gesprek

Voordelen Blended coaching

Blended coaching heeft een aantal voordelen ten opzichte van alleen e-coaching of alleen face-to-face coaching.

 • Er is meer contact tussen de face-to-face gesprekken door
  Dit kan bijvoorbeeld doordat je bepaalde opdrachten krijgt die je digitaal aanlevert, of doordat er telefonisch contact is om even te kijken wat de voortgang is van jouw traject.
 • Er is een grotere betrokkenheid dan bij alleen face-to-face contact
  Je hoeft tussendoor niet te 'wachten' tot de volgende afspraak. Dit maakt dat je actiever beziger bent met jouw persoonlijke coachingstraject.
 • Het is persoonlijker dan alleen online contact
  Je hebt elkaar immers wel in 'real-live' gesproken. 
 
 
 
E-mailen
Bellen